Незчујни, економични, заштеда на простор, перформанси како стандарден PC.