Rack и Desktop сервери од најпознатите светски брендови HP, Dell, Lenovo. Моќни Xeon процесори, ECC рам мемории, редундантни напојувања, дедицирани RAID карти, повеќе мрежни LAN карти. Заштеда во цена до 70%.