02 3 100 700
3 100 700
Контактирајте нѐ

Што се MAR лиценци?

Што се MAR лиценци?2022-04-11T08:07:42+00:00

Microsoft MAR (Microsoft Authorized Refurbisher) е програма на Microsoft за лиценцирање на refurbished компјутери.

ДД-Ком е регистриран Microsoft партнер за Refurbisher лиценци од 2018 година.

Освен фабричката/Bios OEM Лиценца за рефурбишед компјутерите потребно е да се докупи дополнителна Windows MAR лиценца од регистриран Microsoft рефурбишер.

На компјутерите има дополнителна налепница (стикер) код за активација на Windows. Лиценцата е 100% валидна, пријавена во Microsoft и назначена во фактурата.

Главна предност на MAR лиценците e многу пониска цена во однос на стандардната лиценца, а ги добивате истите функционалности.

Windows оперативниот систем е инсталиран на компјутерот заедно со сите адекватни драјвери.

Дали може да се надгради компјутерот доколку има MAR лиценца?2022-03-16T17:34:30+00:00

Може да се надгради рам меморија и хард диск, лиценцата е врзана со матичната плоча.

Дали MAR лиценцата може да се користи на склопуван Custom Build компјутер?2022-03-16T17:34:06+00:00

НЕ. MAR лиценците се само за рефурбишед бренд компјутери.

Дали MAR лиценцата може да се користи на друг компјутер?2022-03-16T17:33:45+00:00

НЕ. Во моментот на купување MAR лиценцата се пријавува во Microsoft заедно со серискиот број на компјутерот тие се врзани и не може да се направи промена.

Дали MAR Лиценцата ги има истите функционалности како стандардната лиценца?2022-03-16T17:31:24+00:00

Да, со MAR лиценците ги имаат истите функционалности. На компјтуерот се инсталира станардна верзија на Windows HOME/PRO и истата се активира со MAR кодот

Дали Windows HOME лиценцата може да се користи за фирми?2022-04-02T14:50:25+00:00

ДА.

* Windows 10 Home лиценците се валидни за користење во КОМПАНИИ и ги имаат повеќето функционалности од Windows 10 Pro. Најголема разлика е што не може да се поврзат на големи Microsoft мрежи со Domain контролер.

Детално инфо на: https://www.microsoft.com/en-us/windows/compare-windows-10-home-vs-pro

  Windows 10 Home Windows 10 Pro
Windows Hello
Device encryption
Firewall and network protection
Internet Protection
Parental Controls / Protection
Secure Boot
BitLocker Device Encryptions  
Windows Information Protection (WIP)  
Windows Defender Antivirus
Дали може да се купи само MAR лиценца и да се активира на постоечки компјутер2022-03-16T17:32:56+00:00

НЕ. Во моментот на купување MAR лиценцата се пријавува во Microsoft заедно со серискиот број на компјутерот.

Што се refurbished компјутери?

Title

Go to Top